Cz verze Deutsch English
youtube ismm.czlinkedin ismm.czfacebook ismm.cz
Tel.: 00420 596 113 910
Fax: 00420 596 112 583
E-mail: info@ismm.cz
ISMM Production & Business Cooperation s. r. o.
Pražáková 218/7
CZ-709 00 Ostrava-Mariánské Hory
www.egas.cz www.teso-jistebnik.cz/ www.hotel-gong.c www.minigolf-tenis-libotin.cz/ foto ISMM

Řízení kvality

Kvalita produktů společnosti ISMM během zakázkové výroby je zajištěna koncepcí, která je orientována na plnění požadavků a potřeb zákazníků a na zapojení všech zaměstnanců do řešení a zlepšování kvality výrobků a služeb. Systém jakosti je certifikován dle certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016 - Výroba a zajištění výrobních kooperací v oblasti strojírenských produktů, který uděluje autorita TÜV SÜD CZECH s.r.o. a je srovnatelný s certifikátem EN ISO 3834 (specifické požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů).

V případě potřeby či požadavku je s každým zákazníkem individuálně uzavřena "Smlouva o zajišťování kvality", která je pak implementována v reálných výrobních podmínkách a její plnění je následně předmětem dodavatelských auditů našich zákazníků.

Smlouva o zajišťování kvality obsahuje obvykle tyto body:
 • Dodržení požadavků na konstrukci vyráběných dílů - dodávané díly musejí odpovídat výkresům, technickým specifikacím a obecným technickým předpisům, měřícím protokolům a interním technickým normám našich zákazníků.
 • Jazyk - všechny dokumenty (faktury, dodací listy, měřící protokoly atd.) jsou vedeny vždy ve sjednaném jazyce (angličtina, němčina).
 • Skladování materiálů - materiály jsou označeny a uloženy tak, aby se nemohly vyskytnout záměny při zpracování rozdílných materiálů.
 • Technologie svařování - všichni svářeči jsou certifikování dle ISO 9606-1, jsou používány jen dovolené a zákazníkem autorizované svařovací materiály.
 • Výrobní zařízení - jsou vedeny seznamy o přítomných strojích a přístrojích, pravidelně jsou prováděny zkoušky a udržovací práce na těchto výrobních zařízeních.
 • Odborný personál pro zkoušky kvality - specifikace odpovídajícího vyškoleného personálu pro kontroly kvality.
 • Kontroly - kontroly jakosti jsou prováděny podle požadavků specifikovaných zákazníkem, zprávy o provedení kontroly jsou dokumentovány a archivovány odpovídajícím způsobem v dohodnutém jazyce po dobu 10 let a jsou objednavateli dány na požádání nebo automaticky s každou dodávkou k dispozici. Objednavateli je umožněno v prostorách dodavatele provádět jak inspekce kontrolních činností a záznamů, tak audit řízení kvality. Jsou prováděny a protokolovány tyto kontroly: 
 1. vstupní kontrola a výstupní kontrola, 
 2. kontrola prvního vzorku a kontrola prvního kusu, sériová (mezioperační) kontrola, 
 3. destruktivní a nedestruktivní zkoušky spojových svarů (dle dohody), 
 4. kontrola výrobních zařízení a přípravků před a po výrobě vč. jejich údržby. 
 • Značení a zpětná dohledatelnost - pomocí vhodného značení na každém jednotlivém díle nebo na průvodních kartách je zajištěna zpětná dohledatelnost během celého výrobního procesu.
 • Kalibrace - měřící nástroje a přístroje určené pro kontroly kvality jsou kalibrovány v přiměřených intervalech.
 • Kvalitativní neshody a činnosti ke zlepšení kvality - pokud je identifikována chyba, jsou stanoveny důvody pro zdroj této chyby a jsou okamžitě určena vhodná opatření, která zabrání opakovanému výskytu této chyby.
 • Postup při reklamaci závad, balení a zabezpečení dopravy.
logo ISMM
ISMM Production & Business Cooperation s.r.o.
ISMM Project & Training s.r.o.
Pražákova 218/7
CZ-709 00 Ostrava Mariánské Hory, Česká republika
Tel.: 00420-596 113 910
Fax: 00420-596 112 583
www: https://www.ismm.cz
E-mail: info@ismm.cz

youtube ismm.czlinkedin ismm.czfacebook ismm.cz

<
>